Biblioteket / Bruk av biblioteket

Bruk av biblioteket

Publisert 18.10.2011 15:25,
Sist oppdatert 14.04.2016 11:38

           

 • Alt lån ut av bibliotekrommet skal registreres av bibliotekar.
 • Hvis hun ikke er til stede, skal lån skrives opp i bok på utlånsdisken.
 • Lånetida er 4 uker for alt materiell tilhørende biblioteket. Lånene kan fornyes hvis det ikke er reserveringer, men bibliotekar må få beskjed.
 • Bøker som er merket med IKKE HJEMLÅN kan også lånes hjem, men husk registrering av lånet.
 • Innlevering til bibliotekar eller i bokkassa.
 • Det sendes ut 4 purringer, den siste påført erstatningsbeløp, - før
  erstatningskrav.
 • Skolens reglement for bruk av PC’er og Internett gjelder også i
  skolebiblioteket.
 • Hvis du skal jobbe med skolearbeid, kan du få lov til å spise i biblioteket.

Men husk og rydd etter deg, ellers vil det bli helt forbudt med mat og drikke i biblioteket!

 • VIS HENSYN TIL DINE MEDELEVER!