Biskopen møtte russen.


Biskopen møtte russen.

Panelet stilte mange utfordrende spørsmål til biskop Solveig Fiske da hun møtte avgangselevene ved NØVGS under sin bispevisitas i Tynset. Hun parerte de fleste spørsmål, og gav elevene en forelesning om religionsdialog.

Biskopen måtte svare på spørsmål omkring en rekke tema fra panelet, og måtte svare for kirkens handlinger gjennom hele dens historie. Flyktningpolitikk, homofili, pornografi og onani, kirkas undertrykkende historie, kristendom og vitenskap, abort, kristendommens syn på russefeiring, og kirkas forhold til et sekulært samfunn var temaer panelet grillet biskopen i. 

Panelet

Biskop Solveig Fiske la i sine svar vekt på at Bibelen måtte tolkes inn i sin samtid, og ikke som en lovbok eller vitenskapsbok.  Hun understreket at kirka måtte være en romslig og raus kirke, samtidig som den måtte ta et oppgjør med undertrykking og fremmedfrykt. Genteknologien vil bli en av de store utfordringer fremover, påpekte hun. 

Fiske og panelet

Panelet utfordret publikum til håndsopprekking over to spørsmål: Hvem er døpt ( mange) og hvem tror på Gud (langt færre). Hun var slett ikke imponert over denne type undersøkelser, og mente dette ble altfor useriøst. Hun gav dem deretter en leksjon i hvordan en seriøs undersøkelse burde foretas. Hun mente spørsmålene gav lite rom for refleksjon, og la til at hennes erfaring var at mange mennesker befant seg i en virkelighet med både tvil og tro.

 

Russen 2017

Biskop Fiske innledet møtet med avgangselevene med et foredrag om religionsdialog. Der understreket hun at i en religionsdialog, enten det er i private samtaler eller på institusjonelt nivå, må starte med det som er felles. De tre store, jødedom, kristendom og islam har alle felles opphav, med Abraham, Isak og Jakob som sine fedre. Religion må opp på dagsordenen, fremhevet hun, og ikke ties om eller gjemmes bort i kriker og kroker. Det siste kan føre til ekstremisme. 

Fiske2