Drøyt 500 elever ved NØVGS


Drøyt 500 elever ved NØVGS

Antall elever ved Nord-Østerdal vgs bikket 500 på skoleårets første dag. 209 førsteklassinger inntok forventningsfulle skolen mandag 21.august. Les videre og se oversikten over klassene.

Inntak av elever skoleåret 2017-2018 ved Nord-Østerdal videregående skole:

I tillegg til disse elevene kommer det noen delkurselever og hospitanter.

Elevstatistikk Vg1  
Programområde Plasser Inntak pr 21.aug
       
Bygg og anleggsteknikk 18   18
       
Elektrofag 18   19
       
Helse og oppvekstfag 30   32
       
Idrettsfag 29   29
       
Musikk 18   19
       
Restaurant og matfag 12   12
       
Studiespesialisering 54   51
       
Teknikk og industriell produksjon 15   15
       
Innføringsklasse 16   15
       
SUM 210   209
Vg 2 SKOLEÅRET 2017 - 2018:
    Inntak pr
Kurs Vg 2 Plasser 21.aug
Byggteknikk 15 14
Automasjon 2 2
Data og elektronikk 8 8
Elenergi 8 8
Barne- og ungdomsarbeider 15 16
Helsearbeiderfag 10 10
Idrettsfag 25 27
Musikk 17 17
Studiespesialisering 51 51
Arbeidsmaskiner 3 4
Kjøretøy 7 5
SUM 161 162
Vg 3 SKOLEÅRET 2017 - 2018:  
    Inntak pr
Kurs Vg3 Plasser 21.aug
Studiespesialisering 60 59
Musikk 13 13
Idrettsfag 28 27
Påbygg til gen. Studiek.Vg3 25 25
Påbygg til gen. Studiek.Vg4 5 5
     
SUM 131 129
     
     
Vg0 16 15
Vg1 194 194
Vg2 161 162
Vg3 131 129
SUM 502 500

Klassevis fordeling:

Gruppe Ant. elever
1BAA 18
1ELA 19
1HOA 16
1HOB 16
1IDA 29
1MUA 19
1RMA 12
1STA 28
1STB 22
1STC 1
1TIA 15
2BTA 14
2EAA 2
2EDA 8
2EEA 8
2HBA 16
2HHA 10
2IDA 27
2MUA 17
2RKA 0
2STA 25
2STB 26
2TAA 4
2TKA 5
3IDA 27
3MUA 13
3PÅA 30
3STA 29
3STB 30
INNF 15
DELK 5