Elevtjenester / Elevrådet

Elevrådet

Publisert 05.10.2011 14:24,
Sist oppdatert 20.09.2016 11:30

Elevrådsstryet ved Nord-Østerdal videregående skole 2016-2017

Onsdag 14.september hadde elevrådet ved skolen sitt første møte. Det var gruppearbeid og framlegg av saker som tillitselevene ville at elevrådet skulle jobbe med.

Elevrådet valgte styre som består av 5 personer. Til alle vervene i styret var det flere kandidater og det ble kampvotering med skriftlig avstemning om hvert verv.
Oskar Tørres Lindstad fra 1 MUA ble elevrådsleder og med seg i styret fikk han nestleder Mali Ruud Rehder 2MUA, sekretær Ilja Kalvik 3MUA og styremedlemmene Vetle Mathias Brekkan 1RMA og Karianne Solvang Skjæret 1STA.

elevrådsstyret 2016

Fra venstre Vetle Mathias Brekkan 1RMA, Karianne Solvang Skjæret 1STA, Mali Ruud Rehder 2MUA, Oskar Tørres Lindstad 1MUA og Ilja Kalvik 3MUA