Elevtjenester / IKT-hjelp

IKT-hjelp

Publisert 26.10.2011 13:52,
Sist oppdatert 17.03.2017 14:54

Telefon verksted: 62485348

IKT-ansvarlig : Gunnar Røsten      Mobil:  901 80 178  
IKT-konsulent: Knut Mellerud        Mobil: 482 90 773
IKT-konsulent: Terje Kløvstad       Mobil: 468 21 996