Elevtjenester / Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten

Publisert 24.10.2011 15:58,
Sist oppdatert 21.08.2013 12:21

Oppfølgingstjenesten har vi felles med Storsteigen videregående skole på Alvdal. Den innbefatter kommunene Os , Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal. Denne tjenesten skal hjelpe

  • de som lar være å søke plass i videregående opplæring
  • de som takker nei til skoleplass, og
  • de som avbryter opplæringen.

Oppfølgingstjenesten veileder og formidler tilbud om opplæring, arbeid eller annen beskjeftigelse.
Vår OT-veileder er 

Torleif Sund rådgiver

Torleif Sund Tlf 62 48 53 48  /  900 35 301

Epostadresse: torleif.sund@hedmark.org

 Kontor 3.etg. NØVGS