Elevtjenester / Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Publisert 05.10.2011 14:34,
Sist oppdatert 14.09.2017 10:43

Jeanne

   

Borgos

Jeanne Norlund Solvang
Telefon:97542790
Epostadresse:
jeanne.solvang@hedmark.org
Kontor 3.etg NØVGS

 

 

Hans Petter Borgos

Telefon: 93465495

Epostadresse:

hans.petter.borgos@hedmark.org

Kontor 3.etg NØVGS

 

                         

Nyttige lenker: 

 • Vilbli.no
  informasjon om alle programområder i videregående opplæring. Fagvalg og yrkesmuligheter.
 • VIGO
  Siden for deg som skal søke videregående opplæring
  i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring.
  Spørsmål om brukernavn/passor - kontakt rådgiver.
 • Samordna opptak
  Her finner du alle opplysningene du trenger når du skal søke om opptak til universiteter og høgskoler: opptaksprosedyrer, opptakskrav, poenggrenser, utregning av tilleggspoeng, oversikt over alle studier osv. 
 • Folkehøgskolene i Norge 
 • utdanning.no
  Utdanning.no er en portal som samler nettressurser om utdanning i Norge. Portalen er etablert av Utdannings- og forskningsdepartementet og inngår som en del av Nasjonalt Læringsnett.
 • YoU  
  YoU er et informasjonsverktøy for deg som står foran et yrkes- og utdanningsvalg, enten du går i ungdomsskolen eller i videregående opplæring  
  YoU gir deg informasjon om alle mulige yrker med yrkesbeskrivelser, oversikt over utdanningstilbud og lærlingeplasser, utdanningsveien til yrkene og hvor i landet du kan få utdanningen gjennomført 
 • Skolenettet
  Blant mye annet godt skolestoff, finner du de fleste videregående skolene i Norge her 
 • Pedlex:  
  Norsk skoleinformasjon. Her finner du kurstilbudet for hver enkelt videregående skole i hele landet. Du finner også en oversikt over lærebedriftene i de fleste fylkene. Det er enkelt å søke i basen fra ulike innfallsvinkler. 

 

 • Lånekassen
  Spørsmål om lån og stipend
 • Unginfo
  Om utdanning, jobb, fritid, samfunnsspørsmål, kropp & sjel, utenlandsopphold 
 • Studieguiden 
  Allsidig nettsted med mye informasjon og nyttige lenker både til statlige og private høgskoler
 • Young gate 
  Bra nettsted med interessant informasjon om utdanning og yrkesvalg for ungdom 
 • NAV
  Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten 
  (tidligere Aetat og trygdeetaten) og sosialtjenesten i kommunene.På det nye nettstedet www.nav.no finner du alle de tjenestene du tidligere fant på aetat.no og trygdeetaten.no, i tillegg til mye mer.
 • Universiteter og høgskoler i Norge  
 • Kunnskapsnettet
  Nyttig adresse for alle i videregående opplæring 
 • Arbeidsmarkedsetaten:
  Ledige stillinger, yrkesopplæring, info om ulike yrker
 • Studere i utlandet? 
  Informasjon om utenlandsstudier
 • YFU AFS
  YFU og AFS vet det meste dersom du har planer om å være utvekslingselev 
 • Forsvaret Her finner du opplysninger om utdanningsmuligheter i forsvaret