Elevtjenester / Spespedtjenesten

Spespedtjenesten

Publisert 18.10.2011 11:12,
Sist oppdatert 21.08.2013 12:18

Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT. Skolen har et nært samarbeid med PPT.  Vi har en kontaktpersoner som kan kontaktes direkte.  

Spespedteam ved Nord-Østerdal videregående skole:

   Oddbjørn Flatgård - PPT
   Signe Nordermoen- ass. rektor 
   Morten Bolstad - leder

Leder av spespedteam har kontor i 3etg. NØVGS.
Avtaler gjøres på telefon : 62 48 53 41 / 970 45 831 
E-post : morten.bolstad@hedmark.org