Elevtjenester / Ungdomshelsestasjon

Ungdomshelsestasjon

Publisert 18.10.2011 11:17,
Sist oppdatert 18.08.2015 15:38

 

Telefon

 

Helsestasjon for ungdom:

Mandag: 14.00-16.30 Dagny Hauge

                              Telefon: 91313271/ 62485154

 

Helsestasjon for ungdom holder til i helsestasjonens lokaler i kulturhuset på Tynset.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Problemer og kriser hører med til livet for mange av oss.
Det kan være godt å ha noen å snakke med, om for eksempel:                                                                                                                   

  • vanskelig livssituasjon(hjemme, skolen, arbeid, fritida)
  • kropp og helse
  • mistrivsel og psykiske problemer 
  • spiseforstyrrelser
  • rusmiddelproblemer
  • graviditet
  • prevensjon/seksualopplysning
  • kjønnssykdommer