Geologi og bilde


Geologi og bilde

Marianne Kveberg i 3stb mottok 2.pris i billedkonkurranse i regi av geologiens dag. Hun har kalt sitt bilde "Sommer i Rondane.

2.plass geologiens dag

Bildet er gjengitt på nettstedet "geologiens dag" og får rosende omtale:

"Hun skriver at fotoet viser Høgronden i bakgrunnen. Det var mange gode landskapsbilder i konkurransen, men dette stakk seg fram. Bildet er godt komponert og godt teknisk utført med få og enkle detaljer. Skredfviftene ned fra Rondmassivet gir en god forbindelse til geologi. "

Vi gratulerer.