Julehilsen fra rektor


Julehilsen fra rektor

Les julehilsen fra rektor her.

Julehilsen fra rektor

God Jul 2016 og vel møtt til et spennende år i 2017!

Vi har jobbet oss gjennom et høstsemester og nådd mange av våre felles mål. Brev fra fylkesmannen viser at vi har fått lukket alle avvik som vi arbeidet med i vår.

Nye fraværsregler ble innført fra skolestart. Det ga oss noen utfordringer, men også en gledelig tendens; elevfraværet er i høst enda lavere enn forrige år, og vi ligger an til å nå våre mål om høyt frammøte av engasjerte elever som trives på skolen!

I desember har vi ved skolen opplevd elever og ansatte i flott samspill for å gjøre desember og førjulstida til trivelige adventsdager. Tusen takk til alle som har stått på og laget en kreativ julekalender og et populært juleverksted som har gitt trivelig førjulsstemning både høyt og lavt på skolen. Den tradisjonelle julekonserten som musikklinja har gjennomført, har også gitt elever og ansatte en fin opplevelse!
Dette har gjort oss alle sterkere til sammen å ta fatt på nye oppgaver i 2017.

I 2017 skjer nye spennende ting her ved skolen. En av nyhetene for kommende år, er at Regionrådets tilbud om desentralisert høgskoleutdanning fra høsten 2017, skal ha base her på skolen hos oss. Vi arbeider for at dette skal bli et positivt tilskudd for alle parter.

Fylkestinget har hatt en gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i fylket. Forslaget er nå lagt ut til høring og vi går spennende tider i møte fram til april da fylkestinget skal sluttbehandle saken.

Rektor vil takke alle samarbeidspartnere, i og utenfor skolen, for godt samarbeid i 2016 og ønsker godt nytt år 2017!

 

Tynset 20.desember 2016

 

Anne Buttingsrud