NØVGS mister to tilbud


NØVGS mister to tilbud

Fylkeskommunen har foretatt varslede innsparingstiltak med bakgrunn i færre elever i fylket. Høsten 2017 mister Nord-Østerdal vgs tilbudene Vg2 Kokk- og servitørfag og Vg3 Dataelektronikerfaget. Disse tilbudene kan komme inn igjen året etter hvis søknaden er stor nok. Du kan lese mer om saken på Hedmark fylkeskommunes nettside.