Om skolen / Kontaktlærere 2017-2018

Kontaktlærere 2017-2018

Publisert 05.07.2016 14:28,
Sist oppdatert 04.10.2017 12:06

Hver elev og klasse har en kontaktlærer som har særleg ansvar for de praktiske og sosialpedagogiske sprørsmål og for kontakt med foresatte til den enkelte elev.

Foreldre kan kontakte kontaktlærer på telefon via skolens sentralbord eller via epost. Opplysninger om telefonnummer og epost  finner du ved å søke på navnet på forsiden.

Kontaktlærere skoleåret 2017/2018 

DELK Solvang,  Jeanne  97542790
 INNF Bjørdal,   Tove  
1BAA Jordet,   Leif  
1ELA Marcetic,   Darko  
1ELA Strypet,   Erik  90931419
1HOA Rønning,   Mariann Livden  
1HOB Tronshart,   Toril  
1IDA Sæter,   Kjetil og Mikkelsen, Torgeir  90593739/94488213
1MUA Horten,   May Torill og Wang, Yelena  
1RMA Sira,   Svein Kåre  99012185
1STA Vang,   Maren Haga og Rugtveit, Signe Vingelsgård  97570607
1STB Gjermundshaug,   Mona  
1TIA Horten,   Stein  
2BTA Ellevold,   Magnar  95846941
2EAA Nyhus,   Brede  91167996
2EDA Akeren,   Jan Ole  90083524
2EEA Nyhus,  Brede  91167996
2HBA Bolstad,   Morten  95898744
2HHA Eidsvåg,   Ingunn  
2IDA Losgård,   Turid L  
2MUA Reppe,   Kjersti Plassen  91316264
2STA Rønningen,   Øystein  95996036
2STB Schjølberg,   Tore Hamland  
2TAA Brennmoen,   Ingar  
2TKA Brennmoen,   Ingar  
3IDA Negård,   Arild  90584562
3MUA Røe,   Arve Ingmar  95270716
3PÅA Berghagen,   Hege  
3STA Heimen,   Birgitte  
3STB Vårhus,   Kari