Om skolen / Kontaktlærere 2017-2018

Kontaktlærere 2017-2018

Publisert 05.07.2016 14:28,
Sist oppdatert 31.08.2017 14:23

Hver elev og klasse har en kontaktlærer som har særleg ansvar for de praktiske og sosialpedagogiske sprørsmål og for kontakt med foresatte til den enkelte elev.

Foreldre kan kontakte kontaktlærer på telefon via skolens sentralbord eller via epost. Opplysninger om telefonnummer og epost  finner du ved å søke på navnet på forsiden.

Kontaktlærer Klasse
Bjørdal, Tove INNF
Jordet, Leif 1BAA
Marcetic, Darko 1ELA
Strypet, Erik 1ELA
Rønning, Mariann Livden 1HOA
Tronshart, Toril 1HOB
Mikkelsen, Torgeir 1IDA
Sæter, Kjetil 1IDA
Horten, May Torill 1MUA
Wang, Yelena 1MUA
Sira, Svein Kåre 1RMA
Rugtveit, Signe Vingelsgård 1STA
Vang, Maren Haga 1STA
Gjermundshaug, Mona 1STB
Horten, Stein 1TIA
Ellevold, Magnar 2BTA
Nyhus, Brede 2EAA
Akeren, Jan Ole 2EDA
Nyhus, Brede 2EEA
Bolstad, Morten 2HBA
Eidsvåg, Ingunn 2HHA
Losgård, Turid L 2IDA
Reppe, Kjersti Plassen 2MUA
Rønningen, Øystein 2STA
Schjølberg, Tore Hamland 2STB
Brennmoen, Ingar 2TAA
Brennmoen, Ingar 2TKA
Negård, Arild 3IDA
Røe, Arve Ingmar 3MUA
Heimen, Birgitte 3STA
Vårhus, Kari 3STB