Om skolen / Ny skole - byggehistorien

Ny skole - byggehistorien

Snart i hus

Snart i hus

Drømmen er snart virkelighet!

Nord-Østerdal videregående skole etablerer seg i nye lokaler. Vi har foreløpig
kalt de nye lokalene for Nye NØVGS. Flyttingen fra Siva, Telebygget,
Aasbygget og E og D-fløya på Holmen er så godt som ferdig. I
morgen, lørdag den 20. juli, er siste dag vi flagger ved Holmen. Nå
skal Domstoladministrasjonen og Tynset kommune inn i huset med
rettsaker og undervisning. Det er nok litt vemodig for mange ansatte
og elever som har hatt store deler av livet sitt i disse lokalene.

Drømmen er i ferd med å gå i oppfyllelse!

Drømmen er i ferd med å gå i oppfyllelse!

3. juni 2013 overtok Hedmark fylkeskommune hovedbygningen Nye Nord-Østerdal videregående skole og Tynset Tannklinikk fra hovedentreprenøren HENT, og samme dag signerte rektor leiekontrakt med fylkeskommunen på vegne av skolen.

 

 Les rektors orientering om nyskolen.Se siste billedserien fra nybygget:

Vi bygger- del 10

Vi bygger- del 10

Innflyttingsdatoen nærmer seg med stormskritt for nye NØVGS. Bildekarusellen nedenfor viser at vegger, golv og utstyr er i ferd med å ferdigstilles.Elevrommene har fått skap og miljøstasjoner innfelt i veggene. Kjøkken og laboratorier utstyres.

Vi bygger - del 9

Vi bygger - del 9

I nybygget reises og rives det stillaser, vegger kles med plater, sparkel og maling, gulv slipes, og ytterveggene er nesten dekt med panel.

Vinnere av navnekonkurransen

Vinnere av navnekonkurransen

Det er kåret vinnernavn på rommene i navnekonkurransen om fellesrom i nyskolen. Oversikt over romnavn og vinnere finner du nedenfor. Der finner du også kart med romnavnene satt inn.

 

Navnekonkurranse nye NØVGS

Navnekonkurranse nye NØVGS

Mer enn 20 rom i nyskola skal få særegne navn. Dette er rom som brukes av alle elever og ansatte. Det utlyses herved offentlig navnekonkurranse. 
Kriterier til navngiving: Navnekulturen bør ha et felles preg knyttet til distriktet, for eksempel geografiske navn eller navn etter kjente kulturfenomen i Nord-Østerdalen. Når du sender inn dine forslag vil vi gjerne at du også sender med en begrunnelse for hvorfor du har valgt akkurat disse navnene. Du står fritt til å sende så mange navneforslag du vil.

Tegninger av nye NØVGS     

Vi bygger - del 8.

Vi bygger - del 8.

Stadig flere vegger kommer opp innenfor nybygget vårt. Vegger pusses, vinduer settes inn, gårdsplassen asfalteres, ledninger strekkes og golv blir murt. Det jobbes iherdig på alle nivå av flere firma og nasjonaliteter. 

  

Vi bygger - del 7.

Vi bygger - del 7.

Stillasene er tatt ned og bordkledning og vinduer er i ferd med å komme på plass. Nyskola blir dekt av en mørk brunfarget kledning avbrutt av store vindusflater.

Vi bygger - del 6.

Vi bygger - del 6.

Massive mengder med trevirke er hengt på plass i det store fellesarealet i nye NØVGS. En gedigen tretrapp binder sammen de tre etasjene, og brede gangbruer langs veggene gir lett adkomst til alle deler av bygget. Se billedmontasjen nedenunder.

Vi bygger - del 5

Vi bygger - del 5

Nye NØVGS skyter i været. På tross av ferieavvikling  er bygget under tak, og vinduer og vegger monteres. Midt i tunet ruver tuntreet som holder taket på plass. Seksten forskjellige firma er involvert i byggingen, med flere nasjonaliteter representert. I ukene som kommer vil rundt hundre personer jobbe samtidig på bygget.Se bildereportasje fra bygget tatt 17. august.