Skole - Hjem

Skole - Hjem

Publisert 19.10.2011 14:59,
Sist oppdatert 09.11.2011 12:19

Om samarbeid skole hjem

Skolen ønsker et godt samarbeid med foreldre og foresatte for å bidra til god sosial og faglig utvikling for eleven

Skolen vil ta initiativ til samarbeid med foreldre til alle elever under 18 år.  Foreldre og foresatte er en viktig ressurs for skolen for å utvikle gode læringsmiljø. Sammen ønsker vi å skape gode læringsresultat og bidra til at flere elever fullfører videregående opplæring.

Skysskort, stipend og lån

Skyss

Kontaktlærere

Hver elev og klasse har en kontaktlærer som har særlig ansvar for de praktiske og sosialpedagogiske sprørsmål og for kontakt med foresatte til den enkelte elev.

Foreldre kan kontakte kontaktlærer på telefon via skolens sentralbord eller via epost. Opplysninger om telefonnummer og epost  finner du ved å søke på navnet på forsiden.

Forventninger til foreldre

Et godt samarbeid skole -hjem er viktig for elevene og det forutsetter også at foreldre er engasjerte for sine barn.

Skolens ansvar

Forskrift til opplæringsloven gir ansvar for å legge tilrette for godt foreldresamarbeid.  Det betyr at skolen skal informere og ha dialog med foresatte til alle elever under 18 år.