Skole - Hjem / Skolereglement, IT-reglement og retningslinjer for russ

Skolereglement, IT-reglement og retningslinjer for russ

Publisert 12.09.2017 14:00,
Sist oppdatert 12.09.2017 14:25

Russefeiring

De videregående skolene i Hedmark fylkeskommune ønsker å legge til rette for ei fin og trygg russefeiring for avgangselevene. Samtidig er vårt mål at flere elever skal fullføre og bestå opplæringen. Denne informasjonsfolderen er blitt til gjennom samarbeid mellom skolene, Politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

 Russefeiring i Hedmark    

Skolereglement

Skolereglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens § 3-7. Skolereglementet er felles for alle videregående skoler i Hedmark fylkeskommune. Reglementet er vedtatt av Fylkesrådet 15.08.2016 i sak 169/16.

 Skolereglement Nord-Østerdal vgs 506,96 kB    

                                          

    

IT-reglement

IT-reglementet gjelder for alle elever i videregående skole. Klikk her for å komme til IT-reglementet for elever i videregående skoler i Hedmark