Skolens tilbud / Voksnes læring

Kontaktpersoner

Jeanne Solvang

Rådgiver

Tlf: 62485347

Mob: 97542790

send e-post

 

Senter for voksnes læring

Senter for voksnes læring

Senter for voksnes læring

Publisert 23.11.2011 14:53,
Sist oppdatert 19.10.2015 10:28

Viten og vilje - Voksnes læring

 

                   

Tre_medium

       

Du kan, etter søknad, ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett.

Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole (jfr. Opplæringsloven - eksternt nettsted).

Du søker ved å gå inn på www.vigo.no og velger voksenopplæring/ realkompetansevurdering.

Søk når du vil - det er ingen søknadsfrist.

 

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med ett av disse sentrene:

Regionale senter for videregående opplæring:

Senter Telefon e-post

Senter for voksnes læring i Nord-Østerdal

ved Nord-Østerdal videregående skole

913 84 266

62 48 53 47

62 48 53 20

voksen.nord-osterdal@hedmark.org  

Senter for voksnes læring i Sør-Østerdal

ved Elverum videregående skole

909 33 528

62 43 15 00

voksen.elverum@hedmark.org  

Senter for voksnes læring i Hamarregionen

ved Storhamar videregående skole

958 86 225

958 82 564

62 54 49 10

voksen.storhamar@hedmark.org

 

Senter for voksnes læring i Glåmdalen

ved Sentrum videregående skole

954 28 922

62 88 20 00

voksen.sentrum@hedmark.org  

Fylkesdekkende senter for nettundervisning

ved Trysil videregående skole

62 44 88 50

62 44 88 00

voksen.trysil@hedmark.org