Skolereglement, IT-reglement og retningslinjer for Russen


Skolereglement, IT-reglement og retningslinjer for Russen

Russefeiring

De videregående skolene i Hedmark fylkeskommune ønsker å legge til rette for ei fin og trygg russefeiring for avgangselevene. Samtidig er vårt mål at flere elever skal fullføre og bestå opplæringen. Denne informasjonsfolderen er blitt til gjennom samarbeid mellom skolene, Politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

 Russefeiring i Hedmark    

Skolereglement

Skolereglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens § 3-7. Skolereglementet er felles for alle videregående skoler i Hedmark fylkeskommune. Reglementet er vedtatt av Fylkesrådet 15.08.2016 i sak 169/16.

 Skolereglement Nord-Østerdal vgs 506,96 kB    

                                          

    

IT-reglement

IT-reglementet gjelder for alle elever i videregående skole. Klikk her for å komme til IT-reglementet for elever i videregående skoler i Hedmark