Skolevalget 2017


Skolevalget 2017

Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble som vanlig de store vinnerne ved skolevalget ved NØVGS. Med nesten dødt løp dem imellom fikk de til sammen  ca 70% av stemmene.

Skolevalget 2017

Resultatet av skolevalget 2017 ved Nord-Østerdal vgs:

Valg 2017 NØVGS

SP fikk riktignok en tilbakegang med -8,1% fra kommunevalget i 2015 da de gjorde et brakvalg. Men de fikk også en tydelig fremgang fra 2013 da de hadde 24,3%.

Arbeiderpartiet fikk en fremgang på +6,7% i forhold til kommunevalget i 2015, og enda litt til i forhold til forrige stortingsvalg.

SV og MDG ligger som nr tre og fire, begge i overkant av 6%. Resten av partiene ligger godt under»sperregrensen».

Resultater skolevalg tidligere år ved NØVGS:

Skolevalg alle år

Skolevalg 2017 Hedmark

Skolevalget 2017 Landsoversikt

Kilder:

http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/skole/10134