Voksnes læring / Nyttige linker

Nyttige linker

Publisert 28.08.2013 13:18,
Sist oppdatert 16.10.2013 13:16

Nyttige linker

Vilbli - her finner du utdanningsprogram i videregående opplæring. Vigo - her kan du søke hjemfylket ditt for å ta ut retten til videregående opplæring. Privatistweb - melde deg opp til privatisteksamen. (Søknadsfrist 1. februar og 15. september) Eksamenskontoret - informasjon til privatister og praksiskandidater i Hedmark. Praksiskandidat- fag- eller svennebrev uten å være lærling.

 

Fagskolen Innlandet  ( Samarbeidsavtale mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner om fagskoleutdanning)

VOX (Arbeider for å heve kompetansenivået hos voksne)

        VOX  -  Informasjonsmateriell om fagskolen

NAV (Informasjon om jobb, arbeidsliv, pensjon, helsetjenester og trygdeordninger)

SAK (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell)

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 

Fagskolene Samordnaopptak (Opptak til Høgskoler og Universitet)